Przeskocz do treści

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

W ramach dotacji  ARiMR-u zakupiliśmy  do rozdysponowania między działkowców sektorów A i B  budki lęgowe dla ptaków, domki dla jeży i hotele dla owadów.

Chętnych do zaproszenia na swoją działkę  pożytecznych zwierząt zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w projekcie:

  • SMS na nr : 508 070 371 lub 601 288 991
  • e-mailem : rodlagiewnikilodz@pzd.pl
  • osobiście do Biura Zarządu.

Odbierając wybrany przedmiot deklarujemy, że umieścimy go w odpowiednim miejscu oraz będziemy o niego dbali przez okres 5 lat.

Z pozdrowieniami
Monika Wiśniewska
Prezes ROD Łagiewniki

Zarząd ROD Łagiewniki zaprasza wszystkich działkowców na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 13.05.2023 r. w Świetlicy Sektor A zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Przyklasztorze 20

Początek obrad :

  • w pierwszym terminie godz. 1000,
  • w drugim terminie godz. 1035

Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w ROD Łagiewniki i wykluczone jest zastępstwo lub  działanie przez pełnomocnictwo.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach

02.05.2023r. w godz. 1100-1300

05.05.2023r. w godz. 1600-18.00 .

Zawiadomienia indywidulane zostały Państwu doręczone osobiście, przesłane tradycyjną pocztą (Poczta Polska) lub wysłane za pomocą poczty elektronicznej.

Z pozdrowieniami
Monika Wiśniewska
Prezes ROD Łagiewniki

Szanowni Działkowcy,

W związku ze zbliżającym się otwarciem sezonu działkowego, informujemy :

1. Energia elektryczna
25 marca do naszych działek  wznowimy dostawę energii elektrycznej .
Działkowcy, którzy nie otrzymali informacji o wysokości opłat za energię elektryczną proszeni są o kontakt telefoniczny 508-070-371.

2. Woda
W dniu 15 kwietnia planujemy uruchomić hydrofornie (pod warunkiem dodatnich temperatur w nocy).

3. Bramy wjazdowe
Kłódki w bramach wjazdowych, do których klucze posiadają Działkowcy, zostaną wymienione w dniu  1 kwietnia.

4. Dyżury Zarządu

Pierwszy dyżur Członków Zarządu w nowym sezonie , planowany jest na 15 kwietnia.

5. Gospodarowanie odpadami
Przypominamy, że do czasu postawienia kontenerów, odpady należy przetrzymywać na terenie swojej działki lub wywozić we własnym zakresie. Wstępnie planujemy, ze kontenery na śmieci zostaną wystawione 11 kwietnia.

Z pozdrowieniami :
Monika Wiśniewska
Prezes ROD Łagiewniki