Przeskocz do treści

Grant z ARiMR-u

Polski Związek Działkowy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Łagiewniki” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5,
Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Dofinansowanie projektu z UE: 100.000,00 PLN

Polski Związek Działkowy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „Łagiewniki” zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5,
Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

W ramach powyższego projektu zrealizowaliśmy następujące inwestycje

Tworzenie i odnowienie zieleni - wykonanie nowego pasa zieleni na oczyszczonym terenie.

Tworzenie warunków utrzymania zieleni w ranach projektu :

  • zakup dwóch rębaków do rozdrabniania gałęzi.

Tworzenie warunków sprzyjających ochronie i różnorodności biologicznej służącej zieleni:

  • utworzenie remizy dla ptaków i owadów, 
  • zakup hoteli dla owadów,
  • zakup budek lęgowych dla ptaków np. sikorek, dzięciołów, jerzyków,
  • zakup miejsc schronienia, odpoczynku i zimowania dla jeży i nietoperzy.

Działania informacyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury:

  • kampania informacyjno-promocyjna zachęcająca do kompostowania.

Założenie placu zabaw dla dzieci.